हँगिंग व्हील CZ कानातले (चांदी) न्यूयॉर्क Popular Jewelry
बाहेर विकले
क्रॉस स्टड हँगिंग इयररिंग्ज (14 के) यलो गोल्ड
चमकणारे अश्रू डांगलिंग कानातले (चांदी) समोर - Popular Jewelry - न्यूयॉर्क
डायमंड गोल हँगिंग इयररिंग्ज (10 के)
टू-टोन मर्क्वाइझ ड्रॉप सीझेड इयररिंग्ज (14 के) न्यूयॉर्क Popular Jewelry
टू-टोन डायमंड कट बटरफ्लाय डँगलिंग कानातले (14 के) न्यूयॉर्क Popular Jewelry
टू-टोन व्हर्जिन मेरी ड्रॉप कानातले (14 के) न्यूयॉर्क Popular Jewelry