सेमी-पेव्ह एंगेनिंग रिंग (10 के) Popular Jewelry न्यू यॉर्क
चॅनेल-सेटिंग थ्री पीस-सेट रिंग (14 के) Popular Jewelry न्यू यॉर्क

Popular Jewelry

चॅनेल-सेटिंग थ्री पीस-सेट रिंग (14 के)

कडून $ 915.59
क्यूबिक झिरकोनिया बीड फोल्ड एंगेजमेंट रिंग (10 के)
क्यूबिक झिरकोनिया क्रॉस एंगेजमेंट रिंग (10 के)
डायमंड चॅनेल सेट फ्लॅट शंक वेडिंग रिंग (14 के) Popular Jewelry न्यू यॉर्क
डायमंड चॅनेल सेट वेडिंग रिंग (14 के) Popular Jewelry न्यू यॉर्क
डायमंड चॅनेल सेटिंग 3-पीस-सेट रिंग्ज (14 के) Popular Jewelry न्यू यॉर्क