आयस्ड-आउट बुलेट पेंडेंट (चांदी)
आयस्ड-आउट ट्विन बुलेट्स पेंडेंट (सिल्व्हर)
फिलिग्री 3 डी बुलेट पेंडेंट (14 के) Popular Jewelry न्यू यॉर्क
क्लीव्हर लटकन (14 के) Popular Jewelry न्यू यॉर्क

Popular Jewelry

क्लीव्हर लटकन (14 के)

$ 540.99
आयस्ड-आउट स्कल क्रॉस तलवार लटकन (चांदी) न्यूयॉर्क Popular Jewelry
जेड ड्रॅगन तलवार
एके 47 सीझेड पेंडेंट (14 के) मुख्य - Popular Jewelry - न्यूयॉर्क

Popular Jewelry

आयस्ड-आऊट एके 47 रायफल पेंडेंट (14 के)

कडून $ 358.99
ग्रेनेड लाँचर असाल्ट रिफल (सिल्व्हर) न्यूयॉर्क Popular Jewelry
सैनिक सीझेड पेंडेंट (चांदी)

Popular Jewelry

सैनिक सीझेड पेंडेंट (चांदी)

$ 107.99
गन पिस्टल सीझेड पेंडेंट (सिल्व्हर).