सेंट अँटनी ओव्हल-आकाराचे पदक लटकन (14 के)
सेंट अँटनी ओव्हल मेडलियन पेंडंट (14 के) Popular Jewelry न्यू यॉर्क