बॅगेट अनंतकाळ बॅन्ड - Popular Jewelry

Popular Jewelry

बॅगेट अनंतकाळ बॅन्ड

कडून $ 145.19
ट्विस्ट डायमंड एटरनिटी रिंग (14 के) फ्रंट - Popular Jewelry - न्यूयॉर्क
फ्लोटिंग ब्रिज सेटिंग एंगेजमेंट रिंग (10 के) Popular Jewelry न्यू यॉर्क
उदयोन्मुख फेरी क्लस्टर डायमंड रिंग (14 के)
पाच-डॉलर नाणे डायमंड फ्रेम रिंग (14 के)
ग्रीन जेड ओव्हल कॅबोचॉन रिंग (14 के) फ्रंट - Popular Jewelry - न्यूयॉर्क