शार्क टूथ सीझेड लॅब्रेट छेदन (14 के) Popular Jewelry न्यू यॉर्क
इनफिनिटी सीझेड लॅबरेट्स छेदन (14 के) फ्रंट - Popular Jewelry - न्यूयॉर्क